Hoveling is overgenomen door Knipmeijer & Blok
Home | Sitemap
AMP-Tyco bekabeling

AMP / TYCO BEKABELING

AMP levert op gebied van bekabelingsinfrastructuren een volledig programma van bekabeling en bekabelingsproducten voor koper- als glasvezelbekabeling. AMP heeft tevens een duidelijk FTTD (Fiber To The Desk) concept, waarbij vanuit één centrale plaats de volledige bekabeling naar de werkplekken wordt gerealiseerd. AMP is opgericht in 1941 en levert meer dan 700.000 producten op het gebied van connectivity.

Hoveling Elektrotechniek B.V. heeft de eerste en de hoogste certificering van AMP voor de installatie van bekabelingsinfrastructuren: ND&I (Network Designer & Installer). AMP stelt daarvoor strenge eisen aan het opleidingsniveau van de medewerkers, de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, de metingen en de oplevering.

Indien Hoveling Elektrotechniek B.V. een bekabelingsinfrastructuur heeft geïnstalleerd die volledig uit componenten van AMP bestaat, dan kan minimaal 15 jaar AMP System Performance Warranty worden gegeven op de specificaties van de gehele bekabelingsinfrastructuur, inclusief patch- en aansluitkabels.Uw bekabelingsinfrastructuur eindigt immers niet bij 'de muur', maar loopt van (rand)apparatuur naar actieve netwerkapparatuur.

AMP bekabeling AMP bekabeling infrastructuur

Meer info www.amp.com

     Copyright © 2012 | Colofon